Print this page

Under 12

U12 Cup Boys

Deadline 29/9/17

St Thomas More
10 v 2
Polesworth
Higham Lane
8 v 0
Avon Valley
Myton
7 v 2
Stratford
North Leamington
3 v 3*
Ash Green
Kenilworth
5 v 0
Aylesford
Princethorpe
6 v 0
Bilton
Southam College
2 v 3
Ashlawn
NCTC
v
BYE

 

 

The winning team must telephone the result, straight after the match, to Steve Lloyd on 07572868454

STM    v         Higham Lane

Myton       v       Ash Green

Kenilworth      0 v  1        Princethorpe

Ashlawn        v         NCTC